Almássy Tibor Béla

 
Édesapja a Ludovika Akadémia főkertésze volt. Édesapját a háború után mint ludovikás tisztet illetmény folyósítása nélkül helyezték nyugállományba. Bélának a középiskolai tanulmányait félbe kellett szakítania, hídépítésen majd fakitermelésen dolgozott. Rokonai meghívására szüleivel Rinyaújlakra, édesanyja szülőfalujába költözött. Anyai nagyapja, Arany Bálint ebben a faluban több mint negyven évig szolgált preoráns tanítóként. Négy fia, László, István, Sándor és Bálint a csurgói gimnáziumba járt. A legidősebb fiú, Arany Bálint később az SKF Svéd Gyolyóscsapágy Gyár főmérnöke volt. A Magyar Közösség tagjaként a Sztálin-Rákosi korszakban,1947-ben mint az összesküvési per egyik fővádlottját tíz év börtönre ítélték. 1956-ban szabadult. Ma Rinyaújlakon a művelődési ház, a budapesti XIV. Abonyi u. 6. sz alatti ház falán két év óta emléktábla őrzi emlékét. (A táblaavatáson a csurgói református gimnázium nevében koszorúztunk). 

Béla innen, Rinyaújlakról került Csurgóra. 1947-ben az Óinternátusban bentlakóként és mint humán tagozatos magántanuló volt a felejthetetlen emlékű osztályfőnök, Pókos Ferenc diákja. 1950 őszén,  mint évvesztest besorozták tényleges szolgálattételre katonának. 

Budapesten a gépjármű szolgálatból szerelt le három év múlva. 1954-ben a budapesti Eötvös József Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Néhány évig a budapesti Honvéd Gépjármű Képző Iskolán dolgozott szakelőadóként. 

1957-ben kapott ajánlatot az Autó-Motor szerkesztőségétől, vállalja el a közlekedés-forgalombiztonsági rovat vezetését. Szívesen vállalta, és 33 éven át, (1990-ig) volt vezető beosztású munkatársa. Különösen jó érzéssel emlékszik az "Ismerd meg hazádat!" címmel 1970-ben kezdett sorozatára. Ebben a számára oly sokat jelentő iskolába is elvezette az olvasót. A Csurgót bemutató fejezet készítésekor tanára, Raksányi Lajos kísérte. Buzdítására festett freskót az emeleti rajzterem hátsó falára. Napokig hordta Alsokból a nyerstejet a fal felületének előkészítéséhez. (Dr.H.J.)