A KÖTUKI (1971-1981)

Az ATUKI és az UKI egyesítésével megalakított Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet (KÖTUKI) 1971. január 1-jén kezdi meg működését. 

A kutatói kapacitások összevonását a dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter által képviselt nyitottabb közlekedéspolitika kezdeményezi, felismerve egy megfelelő nagyságú és felkészültségű kutatóbázis szerepét a közúti közlekedési ágazatra háruló, egyre nagyobb súlyú nemzetgazdasági feladatok elvégzésében. 

Az 1971-től 1981. végéig tartó tizenegy esztendő a dinamikus fejlődés időszaka. Megvalósul a korábban szétszórt kutatóhelyek összevonása, az évtized közepére kiépül az intézet Than Károly utcai központi székháza. Elkészülnek a különböző vizsgálati laboratóriumok, üzemi csarnokok, raktárak és a különféle szociális helyiségek, majd később a kulturális és sportlétesítmény. Az intézet kutatási profiljába tartozó úttechnológiai feladatok ellátása a Temesvár utcai telephelyen történik. 

Az intézet ebben az időszakban számottevő pénzügyi lehetőséget kap kutatási eszközök, berendezések beszerzésére, a számítógépes kutatás alapjainak megteremtésére. A nagy arányú fejlesztések szorosan összekapcsolódnak az ágazati célprogramokat létrehozó tudománypolitikai koncepcióhoz. 

A hetvenes évek végére a korábban művelt hagyományos "technológiai jellegű" kutatások erőteljesen háttérbe szorulnak, a feladatok és az árbevétel mintegy 80 százaléka már célprogramokból származik. Felerősödik a nemzetközi együttműködés. A KÖTUKI munkatársai megjelennek a KGST, az OSzZsD és az ENSz EGB fórumain. Gyorsan fejlődnek az intézet nyugati kapcsolatai is, egyre több szervezettel alakul ki eredményes szakmai kapcsolat. 

A növekvő feladatmennyiség egyrészt a szervezeti struktúra szinte folyamatos változását, másrészt az alkalmazotti létszám növekedését vonja maga után. Tizenegy év alatt négy nagyobb és számos kisebb átszervezés történik az 1975-ben 540 alkalmazottat regisztráló, de még az évtized végén is több mint 500 főt foglalkoztató intézetben. Sokan ebben az időszakban szereznek tudományos fokozatot, mások különböző oktatási intézményekben tanulnak tovább. 

A hetvenes évek végén elkészült Tudománypolitikai Bizottság által kijelölt szakértői javaslat szerint az ágazati K+F célprogramok összehangolt végrehajtása, a tudományos igényű kutatómunka jobb feltételeinek megteremtése érdekében az intézetet át kell alakítani.
1981. december 31-én a KÖTUKI Közlekedéstudományi Intézetté (KTI) alakul.