AZ ALAPÍTÁS ELŐTT (1883-1938)

A mai Közlekedéstudományi Intézet Rt. első jogelődjének megszületése sok tekintetben összefügg a m. kir. Technológiai Iparmúzeummal. amelyet 1883-ban az Országos Iparegyesület kezdeményezésére Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter alapított.

Az Iparmúzeum működése alapításának első évtizedében főleg muzeológiai jellegű. Korszerű ipari technológiai eljárások, szerszánok és gépek bemutatásával szolgálja az iparosság fejlődését. Hamarosan azonban már ipari szakoktatással és rendszeres továbbképző tanfolyamokkal segíti a hazai ipar felemelkedését. 1907 és 1913 között közel 1250 tanfolyamon mintegy 35 ezer hallgató látogatja az előadásokat. Az ipari anyagvizsgálatok és kísérletezés terén az Iparmúzeum jelentős eredményeket ér el.

1911-ben a kormány az anyagvizsgáló és ipari kísérleti ügykört kiveszi az Iparmúzeum tevékenységi köréből, és azt a Budafokon alapított m. kir. Ipari Kísérleti és Anyagvizsgáló Intézet hatáskörébe utalja.

A első világháború és az azt követő összeomlás az Iparmúzeum és a m. kir. Ipari Kísérli és Anyagvizsgáló Intézet sorsát megpecsételi. A bennük végzett tevékenység megmentése érdekében a két intézményt 1922-ben m. kir. Technológiai és Anyavizsgáló Intézet néven egyesítik. A monarchia gazdasági egységének felbomlásával az egyesített intézetre új feladatok hárulnak. Működésének főbb irányai: ipari anyagvizsgálat, energiagazdasági és ipari kísérletezés, valamint szakvéleményezés és szaktanácsadás. Felerősödnek a fa- és csutkagázmotor-kísérletek, az invert generátorok vizsgálata, fejlesztése, a különféle rendszerű dízelmotorokhoz használt külföldi származású gázolajok kátrányos olajokkal való helyettesíthetőségének kísérleti vizsgálatai, valamint a spiritusz motorikus célokra való felhasználásának tanulmányozása. 

Az intézet a műszaki haladás előmozdítására nyilvános könyvtárat és olvasótermet működtet. Az ország egyetlen nyilvános ipari és műszaki - sok tekintetben közgazdasági - könyvtára látogatottság tekintetében a hazai könyvtárak sorában a harmadik. Könyvállománya 1933-ban több mint 45 ezer kötet.

1938-ban a tekintélyes intézet keretei között születik meg a magyar automobilizmus ügyét szolgáló új szervezet, az Országos Automobilkísérleti Állomás. A m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet neves munkatársai közül hárman a Kísérleti Állomás történetében is meghatározó szerepet játszanak. Streihammer Antal, dr. Vér Tibor és Prohászka László aktívan részt vesz az állomás megszervezésében. Közülük a két utóbbi később az állomás igazgatója lesz.